Om KODA

Koda er en non-profit medlemsforening. Koda sørger kort fortalt for, at dem, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt.

Hvornår skal jeg anmelde musikfremførelse til KODA?

Som hovedregel gælder det, at enhver musikfremførelse skal opgives til KODA, som beskytter kunstnernes rettigheder og opkræver vederlag på vegne af kunstnerne. Men der er undtagelser:

Gudstjenester og gudstjenestelignende forsamlinger er undtaget

Offentlige gudstjenester og andre kirkelige handlinger er fritaget for kravet om betaling til KODA ved fremførelse af musikværker. Samme regler gælder også for offentlige ”gudstjenestelignende forsamlinger” – så dette regelsæt vil almindelige møder i IM-fællesskaber og IMU-fællesskaber normalt falde ind under.

Men er musikken hovedformålet – så skal det anmeldes til KODA

En undtagelse er offentlige gudstjenester og gudstjenestelignende forsamlinger, hvor musikfremførelse er det egentlige formål, dvs. et koncertlignende arrangement. Dette gælder altså for lovsangsarrangementer og programpunkter under samlinger/stævner/konferencer, hvor lovsang er det egentlige formål. Her skal arrangementet anmeldes til KODA som en koncert.

Dette gøres via KODAs hjemmeside her. Desuden skal sætlisten sendes ind med angivelse af tekstforfatter og komponist på en mail til kunde(at)kode.dk.  

Offentlig

”Offentlig” er også et nøgleord her. Det er kun, hvis der indbydes offentligt til et arrangement, hvor musik er hovedformålet, at der skal betales vederlag til KODA. Det betyder, at der f.eks. ikke er krav om betaling til KODA, hvis man synger lovsange eller har en lovsangsafdeling til en almindelig mødeaften eller en samling. Dog skal man huske at have rettigheder til at vise sangen på storskærm, hvis den anvendes. Læs mere om det her.

Priseksempler (2014 priser):

For en lovsangsaften/koncert med gratis entré for 100 mennesker, skal der betales omkring 500 kr. til KODA, 200 mennesker ca. 650 osv. For en koncert for 200 mennesker med en billetpris på 100 kr. skal der betales godt 1000 kr. til KODA.

Musik på nettet/You-tube

Tidligere var det sådan, at du ikke måtte lægge lydfiler ud på nettet uden licens aftale med KODA, medmindre det udelukkende drejede sig om egne sange. En ny aftale mellem KODA og You-tube gør nu, at den musik, der ligger på You-tube, betaler You-tube selv for. Software genkender musikken, og You-tube betaler vedelag til KODA. Indlejrer en forening derimod en You-tube video med musik i på egen hjemmeside eller Facebook profil, skal der laves en selvstændig aftale med KODA. Link i stedet til videoen på You-tube - det er gratis.

Sangtekster og akkorder på nettet

Offentliggørelse af sangtekster og akkorder på internettet er en udgivelse på linje med en sangbog. Dette kræver altså ophavsmændenes godkendelse – eller en godkendelse hos det selskab, som varetager copyright for ophavsmændene. Er det en sang du selv har skrevet, står det dig selvfølgeligt frit for!

Mere info

Du er som altid velkommen til at kontakte IM-musik, hvis du har yderligere spørgsmål. Du kan også henvende dig direkte til KODA på koda.dk.

Indre Missions musikarbejde • IM-musik • Indre Missions Hus • Korskærvej 25 • 7000 Fredericia • Tlf.: 8227 1215 • musik(at)imh.dkPersondatapolitikCookie politik